full screen background image

Istoric

COLEGIUL NAȚIONAL „DIMITRIE CANTEMIR” – ONEȘTI, O ISTORIE A EXCELENȚEI

    Situată într-un cadru rustic, fiind înconjurată de vechi case ţărăneşti şi păduri în care de mult haiduceau moldovenii, enclavă de spaţiu mioritic într-un oraş muncitoresc, dar cu trecut boieresc, ia fiinţă în anul 1963 Şcoala medie mixtă nr.2 din Oneşti (ne pare rău că nu avem la dispoziţie fotografii să vă prezentăm cum arăta această zonă pe atunci – nu era niciun bloc, ce numim noi cartierul Dallas sau Mal, sau strada Victor Babeş erau populate exclusiv de case sau de spaţii verzi, blocurile cele mai vechi în oraş acum, doar ele erau pe atunci. Şcoala însăşi, înfiinţată în 1963, îşi avea sediul unde acum este BCR-ul, de lângă ceasul de la sensul giratoriu dinspre gară.) Timp de trei ani aceasta va fi condusă de doamna director Rada Constandache şi de domnul director-adjunct Drăgoi Nicolae.

    Fără să se schimbe locaţia, îşi va schimba însă, odată cu noua conducere, tot de trei ani: domnul director Popa Ioan şi domnul director-adjunct Aurel Platon, titulatura. Școala devine Liceul Teoretic nr.2. Între 1970 şi 1971 liceul o va avea ca director pe profesor Georgeta Severin şi pe profesor Adrian Vasiliu, profesor Constantin Theodor Ciobanu ca directori adjuncţi. În perioada 1972-1973 funcția de director va fi deținută de profesor Popa Ioan, profesor Georgeta Severin şi profesor Prăjinaru Vasile fiind directori adjuncţi. Locaţia a fost schimbată, liceul a funcţionat în actuala clădire a Colegiului Sportiv „Nadia Comăneci”, în strada Perchiului nr.4.

     În perioada următoare, 1974-1978, domnul profesor Ioan Popa continuă să fie director alături de profesor Adrian Vasiliu, director-adjunct, dar liceul primeşte o nouă locaţie în strada Victor Babeș nr. 12. Încercarea de desculturalizare şi de proletarizare din timpul regimului comunism schimbă însă titulatura în Liceul industrial nr.2 şi aşa va rămâne din 1975 până în anul 1991. Directori au fost: profesor Elvira Stănescu, profesor Vasile Lupu şi profesor Alexandru Bârgăoanu, iar directori-adjuncți: profesor Adrian Vasiliu, profesor Draga Lungu şi profesor Elvira Stănescu. În această perioadă atitudinea de distincţie intelectuală va fi cultivată elevilor şi imprimată definitiv instituţiei de către profesori ca Elena Apostol, Aneta Anghelcev-Katona, Maria Burlacu, Beatrice Corui, Natalia Clipi, Rodica Epure, Lucia Grigorescu, Maria Popa, Sesilia Petică, Eufrosina Zarzu, majoritatea aflaţi în primii ani de activitate didactică. Dintre profesorii cei mai reprezentativi care au lucrat la acest liceu în anii următori, amintim pe: Constantin Th. Ciobanu, Ana Mocanu, Rodica Epure, Harieta Onesim, Liliana Vasiliniuc, Dorel Vasiliniuc, Adelina Sitaru, Natalia Clipi, Adela Ionescu, Ion Popa, Lucia Câmpureanu, Gheorghe Stratica şi Alexandru Bîrgăoanu.

    Revoluţia decembristă începe să-şi facă simţită prezenţa prin încercarea acestei instituţii de a accede la ceea ce putea ea deveni, validând oneştenii ca urmaşi ai carpilor de pe valea Trotuşului, adică a dacilor liberi care nu se supuneau romanilor. Instituţia devine Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” prin OM nr. 6440 din 21 iunie 1991. Sub conducerea domnului director Alexandru Bârgăoanu şi a domnului director adjunct Gheorghe Stratica, noua denumire este stabilită de corpul profesoral în amintirea marelui erudit, cărturar şi voievod moldovean. Tot acum spațiile din str. Victor Babeș nr. 12 încep să fie folosite în comun de noul Liceu Teoretic „Dimitrie Cantemir” și de noua școală formată din inginerii și personalul tehnic ce a predat în fostul liceu industrial, liceul teoretic utilizând corpul A și parțial corpurile B și C.

     În perioada 1996-2002, liceul este condus de domnul director profesor Marian Tutunea, avându-i ca adjuncţi în mod succesiv pe doamna profesor Emilia Boghiu şi domnul profesor Ioan Dorel Muntean. Este o perioadă de autentică efervescenţă culturală şi ascensională a liceului, prin eforturi unanime şi constructive care vor aduce marile recunoaşteri ale valorii în viitorul apropiat, pentru că, în perioada 2002-2003, sub conducerea doamnei profesor Emilia Boghiu şi a domnului profesor Ioan Dorel Muntean, director-adjunct, Ministrul Învăţământului, doamna professor Ecaterina Andronescu, a înmânat Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Diploma de Excelenţă pentru rezultatele obţinute de către elevii liceului nostru la olimpiadele internaţionale din anul 2002.

    În octombrie 2003, conform Ordonanţei Guvernului, nr. 63/2003, privind primirea sau schimbarea de denumiri, având în vedere solicitarea Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău nr. 2478, se aprobă, începând cu anul şcolar 2003-2004, schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir“ în Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir“, urmând ca aceeaşi conducere să funcţioneze până în anul 2008. Tot acum, în anul 2003, Preşedintele României, domnul Ion Iliescu, a înmânat elevului Gabriel Dospinescu Diploma de Excelenţă, deoarece a contribuit la prestigiul şcolii româneşti pe plan internaţional, câştigând Premiul al III-lea la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară „Yakuţia”. Apogeul titular al instituţiei va fi atins în anul 2007 când, pentru rezultate deosebite în activitatea curriculară şi extracurriculară, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir“ a obţinut, în urma unei competiţii dificile, conform OM 924/25.04.2007, titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ. În aceeași perioadă colegiul devine centru ECDL și începe șă organizeze cursuri și examene pentru obținerea Permisului European de Conducere a Calculatorului (European Computer Driving Licence).

    În perioada 2008-2012 echipa managerială este formată din director profesor dr. Emilia Boghiu și director adjunct profesor Gabriela-Felicia Filip. Acești ani înseamnă noi realizări, creșterea de la an la an a numărului absolvenților care sunt admiși la studii în străinătate, încheierea de noi parteneriate și derularea de proiecte europene (Euroscola, Development Youth Prize, Youth Parliament, E-twinning, Școala francofonă de vară). Dimensiunea europeană a educației oferite elevilor colegiului se manifestă prin: organizarea de simulări și examene internaționale de limbă engleză în cadrul colegiului, obținerea de certificate internaționale de limbă engleză, franceză și spaniolă de către elevii colegiului, înscrierea colegiului în grupul centrelor autorizate de către Universitatea Cambridge din Marea Britanie pentru organizarea de pretestări ale examenelor internaționale de limbă engleză IELTS, CAE, FCE, BEC, BULATS.

     În anul 2012 Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” devine centru de examen pentru elevii care doresc sa devină studenți la Universitatea Oxford din Marea Britanie și organizează anual examene TSA, PAT, MAT, BMAT etc. preliminare interviului de admitere. Universitatea Cambridge și Consiliul Britanic au acordat colegiului diplome care atesta pregatirea, inscrierea și participarea elevilor colegiului la examenele internaționale de limba engleză, iar în 2008 Ministrul Învăţământului, domnul Cristian Adomniței, a înmânat Colegiului Național „Dimitrie Cantemir“ Diploma de Excelenţă pentru rezultatele obţinute de către elevii liceului nostru la olimpiadele naţionale din anul 2008.

     În anul 2012 directorul colegiului este profesor Gabriela-Felicia Filip, iar director-adjunct domnul profesor Ion Pricope. Deși acest an este unul de restrişte locativă, colegiul funcţionând în spaţii improprii în incinta liceului vecin, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, este și anul în care se introduce uniforma școlară, iar școala se îmbogățește cu noi elevi, elevi din ciclul gimnazial. Prin OMECTS nr. 3385 din 29.02.2012 se autorizează înființarea nivelului gimnazial și funcționarea unei clase a V-a (engleză intensiv), la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” începând cu anul școlar 2012-2013. Responsabilitatea integrării acestor elevi în viața colegiului aparține, din 2013, doamnei director profesor Gabriela-Felicia Filip și domnului profesor dr. Costin-Ionuț Dobrotă, director adjunct. Anul școlar 2012-2013 înseamnă stabilirea unui număr record de elevi calificați la faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare (clasa aV-a – aXII-a) un număr record de absolvenți ai promoției 2013 admiși la studii în străinătate (20) și un premiu I la Concursul internațional Premiul francofoniei.

   Anul școlar 2013 – 2014 va prilejui aniversarea a jumătate de secol de activitate a instituţiei în slujba învăţământului românesc și reîntoarcerea la sediul din Victor Babeș nr. 12, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare a clădirilor. Datorită eforturilor echipei manageriale, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” utilizează de acum toate spațiile din strada Victor Babeș, primite în administrare de la Consiliul local Onești: o locaţie modernă, utilată după standarde europene, în acord cu timpurile moderne în care trăim. Izul arhaic de spaţiu moldav nu se mai simte decât în faţa vechiului Cantemir ce tronează statuar la poarta colegiului.