MANAGEMENTUL CAZURILOR DE VIOLENTA ASUPRA ANTEPRESCOLARILOR/ PRESCOLARILOR/ ELEVILOR SI PERSONALULUI UNITATII DE INVATAMANT

PROCEDURA privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului unității de învățământ, precum și al altor situații corelate în mediul școlar și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar aprobată prin OME 6235/6.09.2023

 Serviciile publice de asistență socială pot fi sesizate prin apelarea numărului unic național 119,
destinat raportării și prevenirii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare și forme de violență asupra copilului.