full screen background image

Istoric

În anul 1963 ia ființă Şcoala medie mixtă nr.2 din Oneşti. Timp de trei ani aceasta va fi condusă de doamna director Rada Constandache şi de domnul director-adjunct Drăgoi Nicolae. Fără să se schimbe locaţia, îşi va schimba însă, odată cu noua conducere, tot de trei ani: domnul director Popa Ioan şi domnul director-adjunct Aurel Platon, titulatura: şcoala devine Liceul teoretic nr.1. Între 1970 şi 1971 liceul o va avea ca director pe profesor Georgeta Severin şi pe profesor Adrian Vasiliu, profesor ConstantinTheodor  Ciobanu ca directori adjuncţi.  În perioada 1972-1973 funcția de director va fi deținută de profesor Popa Ioan, profesor Georgeta Severin şi profesor Prăjinaru Vasile fiind directori adjuncţi. Locaţia a fost schimbată, liceul a funcţionat în actuala clădire a Liceului Sportiv „Nadia Comăneci”, în strada Perchiului 4. În perioada următoare, 1974-1978, domnul profesor Ioan Popa continuă să fie director alături de profesor Adrian Vasiliu, director-adjunct, dar liceul primeşte o nouă locaţie în strada Victor Babeș nr. 12. Încercarea de proletarizare din timpul regimului comunism schimbă însă titulatura în Liceul industrial nr.1 şi aşa va rămâne din 1975 până în anul 1991. Directori au fost: profesor Elvira Stănescu, profesor Vasile Lupu şi profesor Alexandru Bârgăoanu, iar directori-adjuncți: profesor Adrian Vasiliu, profesor Draga Lungu şi profesor Elvira Stănescu. În această perioadă atitudinea de distincţie intelectuală va fi cultivată elevilor şi imprimată definitiv instituţiei de către profesori ca Elena Apostol, Aneta Anghelcev-Katona, Maria Burlacu, Beatrice Corui, Natalia Clipi, Rodica Epure, Lucia Grigorescu, Maria Popa, Sesilia Petică, Eufrosina Zarzu, majoritatea aflaţi în primii ani de activitate didactică.  Dintre profesorii cei mai reprezentativi care au lucrat la acest liceu în anii următori, amintim pe: Constantin Th. Ciobanu, Ana Mocanu, Rodica Epure, Harieta Onesim, Liliana Vasiliniuc, Dorel Vasiliniuc, Adelina Sitaru, Natalia Clipi, Adela Ionescu, Ion Popa, Lucia Câmpureanu, Gheorghe Stratica şi Alexandru Bîrgăoanu. Instituţia devine Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” prin OM nr. 6440 din 21 iunie 1991. Sub conducerea domnului director Alexandru Bârgăoanu şi a domnului director adjunct Gheorghe Stratica, noua denumire este stabilită de corpul profesoral în amintirea marelui erudit, cărturar şi voievod moldovean. Tot acum spațiile din str. Victor Babeș nr. 12 încep să fie folosite în comun de noul Liceu teoretic Dimitrie Cantemir” și de noua școală formată din inginerii și personalul tehnic din fostul liceu industrial. În perioada 1996-2002, liceul este condus de domnul director profesor Marian Tutunea, avându-i ca adjuncţi în mod succesiv pe doamna profesor Emilia Boghiu şi domnul profesor Ioan Dorel Muntean. Este o perioadă de autentică efervescenţă culturală şi ascensională a liceului, prin eforturi unanime şi constructive care vor aduce marile recunoaşteri ale valorii în viitorul apropiat. Pentru că în perioada 2002-2003, sub conducerea doamnei profesor Emilia Boghiu şi a domnului profesor Ioan Dorel Muntean, director-adjunct, Ministrul Învăţământului, doamna Ecaterina Andronescu, a înmânat Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Diploma de Excelenţă pentru rezultatele obţinute de către elevii liceului nostru la olimpiadele internaţionale din anul 2002.

În octombrie 2003, conform Ordonanţei Guvernului, nr. 63/2003, se aprobă, începând cu anul şcolar 2003-2004, schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir“ în Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir“, urmând ca aceeaşi conducere să funcţioneze până în anul 2008. Obtinerea titulaturii de colegiu in 2003 se datoreaza eforturilor unei echipe de profesori si absolventi, sub conducerea doamnei director Emilia Boghiu. Tot acum, în anul 2003, Preşedintele României a înmânat elevului Gabriel Dospinescu, îndrumat de profesorul Dan Zaharia, Diploma de Excelenţă, deoarece a contribuit la prestigiul şcolii româneşti pe plan internaţional, câştigând Premiul al III-lea la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară „Yakuţia”. Apogeul titular al instituţiei va fi atins în anul 2007 când, pentru rezultate deosebite în activitatea curriculară şi extracurriculară, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir“ a obţinut, în urma unei competiţii dificile, conform OM 924/25.04.2007, titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ. În aceeași perioadă colegiul devine centru ECDL și începe șă organizeze cursuri și examene pentru obținerea Permisului European de Conducere a Calculatorului (European Computer Driving Licence).

În 2008 ministrul educației, cercetării și tineretului a acordat o colegiului o Diplomă de excelență pentru palmaresul realizat în domeniul educației și poziția de excelență deținută în galeria de olimpici ai școlii românești.

În perioada 2008-2012 echipa managerială este formată din director profesor dr. Emilia Boghiu și director adjunct profesor Gabriela-Felicia Filip. Dimensiunea europeană a educației oferite elevilor colegiului se manifestă prin: organizarea de simulări și examene internaționale de limbă engleză în cadrul colegiului, obținerea de certificate internaționale de limbă engleză, franceză și spaniolă de către elevii colegiului. În anul 2012 Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” devine centru de examen pentru elevii care doresc sa devină studenți la Universitatea Oxford din Marea Britanie.

Datorită eforturilor Primăriei Onești și echipei manageriale, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” utilizează spații modernizate, utilate după standarde europene, în acord cu timpurile moderne în care trăim, printr-un proiect european în valoare de aprox. 2 mil de euro.

Prin OMECTS nr. 3385 din 29.02.2012 se autorizează înființarea nivelului gimnazial și funcționarea unei clase a V-a (engleză intensiv), la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” începând cu anul școlar 2012-2013 perioadă în care conducerea școlii a fost asigurată de director Gabriela-Felicia Filip și director adj. Ion Pricope. În anul școlar 2014-2015 conducerea școlii este asișurată de director profesor Gabriela-Felicia Filip și domnului profesor Radu Bîrgăoanu.

În primăvara anului 2018 Ministerul Educației Naționale a reconfirmat titlu de colegiu pentru instituția noastră de învățământ și prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4945/31.08.2018    a fost acreditat nivelului gimnazial Aceste realizări au fost posibile datorită eforturilor echipei manageriale condusă de director Aliana Maia Ifrim și director adj. Dana Cerasela Sticlaru.