full screen background image

Orar liceu

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  9A
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:0

0

Lb.     românăBOGHI U  

LogicăSTICLARU

Lb.     românăBOGHI U MatematicăILI E  

MatematicăILIE

09:0

0

 

ChimieGHIUȘ

 

Lb. englezăDRUG

Lb.

latinăCERCEL

IstorieCIOCHI NĂ  

Ed. fizicăSAVA

10:0

0

 

FizicăBASOC

Lb. românăBOGHIU LogicăSTICLA RU  

TICPIȘTEA

GeografieȘERB AN
11:0

0

MuzicăANDRO NE Lb. francezăAGACHI GeografieȘERB AN Lb. englezăDRUG  

FizicăBASOC

12:0

0

Lb. englezăDRUG BiologieSECELEA NU IstorieCIOCHIN Ă ReligieBLĂNA RU DirigențieȘERB AN
13:0

0

 

TICPIȘTEA

 

DesenRADU

Lb. englezăDRUG Lb.     francezăAGAC HI Lb.     românăBOGHI U
14:0

0

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  9B
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:0

0

LogicăSTICLA RU Ed. fizicăIFRIM L. Lb. englezăFRĂȚILĂ Lb. românăNEGOIȚĂ Lb.    românăNEGO IȚĂ
09:0

0

Lb.      românăNEGOIȚ Ă  

IstorieȘTIRBĂȚ

Lb. englezăFRĂȚILĂ Lb. englezăFRĂȚILĂ  

TICJIPAB13

10:0

0

 

TICJIPAB13

BiologieSECELE ANU GeografieDRAG OMIR GeografieDRAG OMIR Lb.

latinăCERCE L

11:0

0

ChimieOLARU L. Lb. englezăFRĂȚILĂ LogicăSTICLAR U  

FizicăBUȘUI

Lb.    francezăPAIZ AN
12:0

0

DirigențieNEG OIȚĂ Lb.      românăNEGOIȚ Ă  

DesenRADU

 

MatematicăILIE

IstorieȘTIRB ĂȚ
13:0

0

MuzicăANDRO NE  

FizicăBUȘUI

Lb. francezăPAIZAN ReligieBLĂNAR U MatematicăIL IE
14:0

0

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  9C
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:0

0

FizicăDOBRO TĂ  

 

InformaticăIFR IM A.B13

InformaticăIFRIM A.B13 Ed.

fizicăIFRIM L.

Lb. românăMUTOIU
09:0

0

Lb.     românăMUTOI U  

MatematicăTUDOR

FizicăDOBRO TĂ MatematicăTUD OR
10:0

0

Lb.     francezăAGAC HI Lb.    românăMUTO IU  

BiologieMOCANU

InformaticăIFR IM A.B13  

TICPIȘTEA

11:0

0

DirigențieTUD OR BiologieMOC ANU 9C,

10CDesen/MuzicăR ADU, ANDRONE

MatematicăTU DOR GeografieDRAG OMIR
12:0

0

MatematicăTU DOR  

TICPIȘTEA

Lb. românăMUTOIU Lb.     francezăAGAC HI  

FizicăDOBROTĂ

13:0

0

Lb.    englezăOLAR U IstorieȘTIRBĂ Ț  

ChimieGHIUȘ

Lb.    englezăOLAR U  

LogicăPOANCĂ

14:0

0

 

 

ChimieGHIUȘ

 

ReligieCERNI CA  

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  9D
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

MatematicăCOD REANU ReligieCERNIC A BiologieRAFAIL Ă InformaticăPIȘT EA LogicăSTICLAR U
09:

00

 

FizicăBASOC

MatematicăCOD REANU  

Lb. englezăFILIP

ChimieBÎRGĂO ANU Lb.      francezăAGACH I
10:

00

Lb. englezăFILIP IstorieCIOCHIN Ă  

TICPIȘTEA

MatematicăCOD REANU Lb. englezăFILIP
11:

00

 

TICPIȘTEA

 

DirigențieFILIP

Lb.      francezăAGACH I  

FizicăBASOC

MatematicăCOD REANU
12:

00

Lb.     românăMITROI U GeografieȘERB AN Lb.      românăMITROI U Lb. englezăFILIP  

FizicăBASOC

 

13:

00

 

ChimieBÎRGĂO ANU

 

BiologieRAFAI LĂ

9D,

10DDesen/Muzic ăRADU, ANDRONE

Lb.     românăMITROI U Lb.     românăMITROI U
14:

00

 

 

Ed. fizicăSAVA

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  9E
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

FizicăSAND U Lb.      românăNEGOIȚ Ă MatematicăJUPE NSCHI ChimieBÎRGĂOA NU ChimieBÎRGĂO ANU
09:

00

Lb.   englezăOLA RU BiologieMOCAN U Lb.      românăNEGOIȚ Ă  

TICPANFILB17

MatematicăJUPE NSCHI
10:

00

Lb.  românăNEG OIȚĂ MatematicăJUPE NSCHI  

GeografieOJOG

MatematicăJUPE NSCHI  

TICPANFILB17

11:

00

Ed.

fizicăIFRIM L.

Lb. englezăOLARU InformaticăPANF IL Lb. englezăOLARU Lb.      românăNEGOIȚ Ă
 

12:

00

 

LogicăLUNG U

 

FizicăSANDU

 

Lb. francezăSTUPU

9E,

10EDesen/Muzică RADU, ANDRONE

 

ReligieCERNIC A

13:

00

BiologieMO CANU IstorieCIOCHIN Ă  

FizicăSANDU

DirigențieJUPEN SCHI Lb. englezăOLARU
14:

00

 

 

 

Lb. francezăSTUPU  

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  9F
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:0

0

Lb.     englezăFRĂȚIL Ă  

FizicăTUTUNEA

ChimieBÎRGĂO ANU Lb.     românăBOGHI U Lb.    englezăFRĂȚ ILĂ
09:0

0

DirigențieFORN ICA Lb. englezăFRĂȚILĂ  

FizicăTUTUNEA

 

TICPIȘTEA

 

 

MatematicăIL IE

10:0

0

Lb.     francezăFORNI CA 9F,

10FDesen/MuzicăR ADU, ANDRONE

Lb. românăBOGHIU MatematicăILI E
11:0

0

FizicăTUTUNE A Lb. românăBOGHIU BiologieRAFAIL Ă InformaticăPIȘ TEA  

TICPIȘTEA

12:0

0

Lb.     românăBOGHI U  

MatematicăILIE

Lb.     englezăFRĂȚIL Ă Lb.     francezăFORNI CA LogicăPOAN CĂ
13:0

0

 

IstorieȘTIRBĂȚ

ChimieBÎRGĂOAN U  

GeografieOJOG

ReligieCERNI CA Ed.

fizicăSAVA

14:0

0

 

 

 

BiologieRAFAI LĂ  

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  9G
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

 

TICJIPAB13

 

LogicăZAMFIR

 

ChimieGHIUȘ

IstorieCIOCHIN Ă Lb. românăMILOIU
09:

00

 

FizicăSANDU

MatematicăMOL DOVEANU Lb. românăMILOIU MatematicăMOL DOVEANU Lb.      englezăCIUGUD EAN
 

10:

00

 

MatematicăMOL DOVEANU

 

BiologieMOCA NU

 

Ed. fizicăSAVA

9G,

10GDesen/Muzic ăRADU, ANDRONE

 

TICJIPAB13

11:

00

BiologieMOCA NU  

FizicăSANDU

DirigențieMOL DOVEANU Lb. francezăPAIZAN MatematicăMOL DOVEANU
12:

00

Lb.      englezăCIUGUD EAN Lb. francezăPAIZAN  

ReligieCAUTIȘ

Lb. românăMILOIU  

FizicăSANDU

13:

00

Lb. românăMILOIU InformaticăIFRI M S. Lb.     englezăCIUGU DEAN GeografieDRAG OMIR  

ChimieGHIUȘ

14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  10A
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
 

08:

00

Lb.     francezăFORNI CAB7 10A,

10BDesen/Muzică RADU, ANDRONE

 

GeografieDRAGO MIR

Lb.  englezăFRĂ ȚILĂ  

PsihologiePRIC OPE

09:

00

Lb.     românăMITROI U BiologieSECELEA NU DirigențiePRICOP E ChimieGHIU Ș Lb.     englezăFRĂȚIL Ă
10:

00

 

Ed. fizicăSAVA

Lb. englezăFRĂȚILĂ Ed. antreprenorialăPRI

COPE

FizicăTUTU NEA Lb.     francezăFORNI CAB7
11:

00

 

IstorieȘTIRBĂȚ

 

Lb. latinăCERCEL

Lb. englezăFRĂȚILĂ Lb.   românăMITR OIU Lb.     românăMITROI U
12:

00

PsihologiePRIC OPE GeografieDRAGO MIR  

IstorieȘTIRBĂȚ

TICBUȘUIB 13  

ReligieCAUTIȘ

13:

00

FizicăTUTUNE A  

MatematicăILIE

Lb. românăMITROIU MatematicăI LIE  

IstorieȘTIRBĂȚ

14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  10B
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
 

08:

00

 

PsihologieLUN GU

10A,

10BDesen/Muzică RADU, ANDRONE

 

Lb.

latinăCERCEL

Lb.     englezăCIUGU DEAN  

PsihologieLUNG U

09:

00

IstorieȘTIRBĂ Ț Lb. francezăPAIZAN GeografieȘERB AN IstorieȘTIRBĂ Ț DirigențieCERCE L
10:

00

Lb.     englezăCIUGU DEAN  

IstorieȘTIRBĂȚ

Lb.     englezăCIUGU DEAN GeografieȘERB AN Lb.      englezăCIUGUD EAN
11:

00

Lb.     francezăPAIZA N  

FizicăBUȘUI

 

Ed. fizicăSAVA

 

MatematicăILIE

 

MatematicăILIE

12:

00

 

 

Lb.     românăANTOH E

 

TICBUȘUIB13

 

 

Lb.     românăANTOH E

ChimieBÎRGĂ OANU Ed. antreprenorialăPR

ICOPE

13:

00

BiologieSECELE ANU  

FizicăBUȘUI

ReligieGROZESC U
14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  10C
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

BiologieRAFAI LĂ InformaticăPAN FILB17  

FizicăDOBROTĂ

TICPANFILB1 7 MatematicăTUD OR
09:

00

MatematicăTUD OR FizicăDOBROT Ă ChimieBÎRGĂO ANU DirigențieBOG HIU Ed.      antreprenorialăP RICOPE
10:

00

Lb. românăBOGHIU ChimieBÎRGĂO ANU MatematicăTUD OR Lb.     francezăFORNI CAB7 FizicăDOBROT Ă
 

11:

00

 

PsihologieLUN GU

 

MatematicăTUD OR

9C,

10CDesen/Muzic ăRADU, ANDRONE

 

GeografieDRA GOMIR

 

Lb. românăBOGHIU

12:

00

 

 

InformaticăPAN FILB17

Lb.     englezăFRĂȚIL Ă IstorieROMAND AȘ Ed. fizicăIFRIM L. Ed. fizicăIFRIM L.
13:

00

Lb. românăBOGHIU Lb. englezăFRĂȚILĂ BiologieRAFAI LĂ InformaticăPAN FILB17
14:

00

 

Lb.     francezăFORNI CAB7  

 

ReligieCAUTIȘ

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  10D
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

FizicăTUTUNE A Ed.      antreprenorialăP RICOPE  

FizicăTUTUNEA

FizicăTUTUNE A Lb. englezăFILIPB7
09:

00

Lb. englezăFILIPB7 Lb. românăMUTOIU  

ChimieGHIUȘ

InformaticăIFRI M A.B13 BiologieMOCA NU
10:

00

MatematicăJUP ENSCHI Ed. fizicăIFRIM L. Lb. englezăFILIPB7 Lb.     românăMUTOI U Lb.     românăMUTOI U
11:

00

DirigențieAGAC HI MatematicăJUPE NSCHI  

ReligieCAUTIȘ

MatematicăJUP ENSCHI Lb.     francezăAGAC HI
12:

00

BiologieMOCA NU Lb.      francezăAGACH I Ed. fizicăIFRIM L. IstorieCIOCHIN Ă MatematicăJUP ENSCHI
 

13:

00

 

GeografieȘERB AN

 

ChimieGHIUȘ

9D,

10DDesen/Muzic ăRADU, ANDRONE

 

Lb. englezăFILIPB7

 

TICPIȘTEA

14:

00

 

 

PsihologieLUNG U  

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  10E
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

InformaticăPIȘT EA Lb. românăCOSMA  

TICPIȘTEA

Lb. francezăAGACHI  

FizicăBASOC

09:

00

Ed. fizicăIFRIM L. Lb. englezăFILIPB7 BiologieRAFA ILĂ Lb. românăCOSMA PsihologieLUNG U
10:

00

ChimieBÎRGĂO ANU MatematicăCOD REANU ChimieBÎRGĂ OANU BiologieRAFAIL Ă GeografieDRAG OMIR
11:

00

Lb. englezăFILIPB7 Ed. fizicăIFRIM L. Lb.     englezăFILIPB 7 MatematicăCOD REANU Lb. englezăFILIPB7
 

12:

00

 

MatematicăCOD REANU

 

FizicăBASOC

 

FizicăBASOC

9E,

10EDesen/Muzic ăRADU, ANDRONE

 

MatematicăCOD REANU

13:

00

Ed.      antreprenorialăP RICOPE Lb.      francezăAGACH I DirigențieBAS OC IstorieCIOCHIN Ă Lb. românăCOSMA
14:

00

 

ReligieCAUTIȘ

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  10F
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

Lb.      românăNEGOIȚ Ă Lb.      englezăFRĂȚIL Ă MatematicăMOL DOVEANU MatematicăMOL DOVEANU BiologieRAFA ILĂ
09:

00

Lb.     englezăFRĂȚIL Ă  

FizicăTUTUNEA

Lb. francezăPAIZAN BiologieRAFAIL Ă  

TICPIȘTEA

 

10:

00

 

PsihologieLUNG U

9F,

10FDesen/Muzic ăRADU, ANDRONE

Lb.      englezăFRĂȚIL Ă  

Ed. fizicăIFRIM L.

Lb.    englezăFRĂȚI LĂ
11:

00

MatematicăMOL DOVEANU MatematicăMOL DOVEANU Lb.      românăNEGOIȚ Ă  

FizicăTUTUNEA

GeografieȘER BAN
12:

00

 

FizicăTUTUNEA

IstorieCIOCHIN Ă  

ChimieGHIUȘ

 

ReligieCAUTIȘ

Lb.    francezăPAIZ AN
13:

00

Ed. fizicăIFRIM L. Lb.      românăNEGOIȚ Ă InformaticăPIȘT EA  

ChimieGHIUȘ

Ed.    antreprenorială PRICOPE
14:

00

 

DirigențiePIȘTE A  

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  10G
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

Lb.    românăMILOI U  

IstorieCIOCHINĂ

Lb.    francezăPAIZ AN  

BiologieMOCANU

MatematicăBOR OS
09:

00

MatematicăBO ROS Ed. antreprenorialăPRI

COPE

Lb. englezăDRUG  

GeografieȘERBAN

ChimieBÎRGĂO ANU
 

10:

00

 

BiologieMOC ANU

 

MatematicăBORO S

Lb.    românăMILOI U 9G,

10GDesen/Muzică RADU, ANDRONE

 

FizicăBASOC

11:

00

Lb. englezăDRUG ChimieBÎRGĂOA NU  

TICPIȘTEA

 

MatematicăBOROS

 

Ed. fizicăSAVA

12:

00

ReligieCAUTI Ș  

Lb. englezăDRUG

InformaticăPIȘ TEA  

FizicăBASOC

Lb. românăMILOIU
13:

00

 

FizicăBASOC

 

Ed. fizicăSAVA

PsihologieLU NGU  

DirigențieBOROS

Lb.     francezăPAIZA N
14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  11A
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

 

Ed. fizicăSAVA

Lb.

latinăCERCEL

EconomiePRICO PE MuzicăANDRO NE Lb.

latinăCERCEL

09:

00

IstorieROMAN DAȘ MuzicăANDRO NE Lb. englezăARITON SociologieSTICL ARU DirigențieDRAG OMIR
10:

00

Literatură universalăANT OHE Lb.      românăNEGOIȚ Ă Lb.      românăNEGOIȚ Ă Istoria recentă a RomanieiȘTIRB ĂȚ Lb.      românăNEGOIȚ Ă
11:

00

Lb.      românăNEGOIȚ Ă Lb.      românăNEGOIȚ Ă TICARGHIREB 17 Lb. englezăARITON ȘtiințeNASTAS A
12:

00

Lb.     francezăFORNI CAB7 Lb.     englezăARITO N GeografieDRAG OMIR GeografieDRAG OMIR Lb. englezăARITON
13:

00

 

Lb.     francezăFORNI CAB7 IstorieROMAND AȘ  

ReligieCAUTIȘ

Lb.      francezăFORNIC AB7
14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  11B
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
 

08:0

0

 

 

Lb.     românăANTOH E

 

ReligieCAUTIȘ

 

IstorieROMAN DAȘ

Comunicarea în rețele de socializareFORNI CAB7  

Ed.

fizicăSAVA

09:0

0

SociologieSTICL ARU DirigențieSAV A GeografieDRAGO MIR MuzicăANDR ONE
10:0

0

Lb. englezăOLARU Lb. francezăAGACHI  

 

Lb.     românăANTOH E

Lb. francezăAGACHI Lb.     francezăAGAC HI
11:0

0

Literatură universalăANT OHE TICARGHIREB1 7 EconomiePRICOP E Lb.

latinăCERCEL

12:0

0

MuzicăANDRO NE Gramatică prin instrumente TICBOGHIU Lb.     francezăAGAC HI Lb. englezăOLARU Lb.    englezăOLAR U
13:0

0

IstorieROMAN DAȘ Lb.

latinăCERCEL

Lb. englezăOLARU  

ȘtiințeNASTA SA
14:0

0

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  11C
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

DirigențiePANFI L MatematicăCOD REANU  

 

InformaticăPAN FILB17

MatematicăCOD REANU BiologieMOCA NU
09:

00

InformaticăPAN FILB17  

FizicăSANDU

Lb. românăMUTOIU MatematicăCOD REANU
10:

00

Lb. românăMUTOIU Lb. englezăDRUG Lb. englezăDRUG EconomiePRICO PE Lb. englezăDRUG
11:

00

MatematicăCOD REANU Lb. românăMUTOIU Lb.     românăMUTOI U  

ChimieGHIUȘ

Lb.      francezăFORNIC A
12:

00

IstorieROMAND AȘ Ed. fizicăIFRIM L. Lb.     francezăFORNI CA Lb. englezăDRUG InformaticăPAN FILB17
13:

00

 

GeografieDRAG OMIR  

ReligieCAUTIȘ

 

FizicăSANDU

 

FizicăSANDU

14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  11D
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:0

0

 

ChimieGHIUȘ

Lb. englezăFILIP  

ReligieCAUTIȘ

InformaticăIFRI M A.B13 MuzicăANDRO NE
09:0

0

BiologieMOCA NU DirigențieCOSM A  

 

InformaticăIFRI M A.B13

EconomiePRICO PE MatematicăBOR OS
10:0

0

Ed. fizicăIFRIM L. InformaticăIFRI M A.B13 MatematicăBOR OS Lb. românăCOSMA
11:0

0

 

FizicăBASOC

MatematicăBOR OS MatematicăBOR OS Lb. englezăFILIP Lb. românăCOSMA
12:0

0

Lb. englezăFILIP Lb. românăCOSMA GeografieȘERB AN Lb.     francezăPAIZA N Lb. englezăFILIP
13:0

0

Lb.     francezăPAIZA N  

FizicăBASOC

 

IstorieȘTIRBĂȚ

 

 

FizicăBASOC

14:0

0

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  11E
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

Lb.      francezăAGACH I Lb. englezăAGACHI MatematicăCOD REANU EconomiePRICO PE Lb.      francezăAGACH I
09:

00

Lb. românăMILOIU  

 

InformaticăPAN FILB17

BiologieMOCA NU MatematicăCOD REANU InformaticăPAN FILB17
10:

00

MatematicăCOD REANU InformaticăPAN FILB17 InformaticăPAN FILB17 MatematicăCOD REANU
11:

00

DirigențieSAND U MatematicăCOD REANU  

ChimieGHIUȘ

Lb. englezăAGACHI Ed. fizicăIFRIM L.
12:

00

GeografieȘERB AN  

IstorieȘTIRBĂȚ

ReligieGROZES CU  

FizicăSANDU

Lb. englezăAGACHI
13:

00

 

FizicăSANDU

 

FizicăSANDU

 

Lb. românăMILOIU Lb. românăMILOIU
14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  11F
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

Lb. englezăFILIP ChimieBÎRGĂO ANU  

Lb. englezăFILIP

 

FizicăDOBROTĂ

MatematicăJUPE NSCHI
09:

00

Lb.   românăBOG HIU MatematicăJUPE NSCHI  

FizicăDOBROTĂ

Ed. fizicăIFRIM L.  

Lb. englezăFILIP

10:

00

IstorieȘTIRB ĂȚ  

Lb. englezăFILIP

MatematicăJUPE NSCHI ChimieBÎRGĂO ANU Lb. românăBOGHIU
11:

00

FizicăDOBR OTĂ InformaticăIFRI M S.B13 Lb. românăBOGHIU DirigențieIFRIM L. EconomiePRICO PE
12:

00

Lb.   francezăAGA CHI BiologieRAFAIL Ă  

GeografieOJOG

MatematicăJUPE NSCHI ReligieGROZES CU
13:

00

BiologieRAF AILĂ TICARGHIREB1 7 TICARGHIREB1 7  

Lb. francezăAGACHI
14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  11G
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:0

0

IstorieȘTIRBĂ Ț BiologieMOCA NU BiologieMOCA NU Lb. românăMITROIU Lb.     francezăPAIZA N
09:0

0

 

Ed. fizicăSAVA

MatematicăBO ROS MatematicăBOR OS  

MatematicăBOROS

Lb.     englezăARITO N
10:0

0

MatematicăBO ROS Lb.     francezăPAIZA N Lb.     englezăARITO N  

ChimieGHIUȘ

Lb.     românăMITRO IU
 

11:0

0

 

GeografieȘERB AN

 

FizicăBASOC

 

EconomiePRIC OPE

Comunicarea în rețele de

socializareFORNIC AB7

 

DirigențieARIT ON

12:0

0

 

FizicăBASOC

TICARGHIRE B17 TICARGHIREB 17 Lb. englezăARITON  

ChimieGHIUȘ

13:0

0

Lb.     românăMITROI U Lb.     românăMITROI U ReligieGROZES CU  

FizicăBASOC

 

14:0

0

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  12A
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

Lb.      englezăCIUGUD EAN Literatură universalăMUT OIU Lb. românăMILOIU IstorieROMAN DAȘ GeografieȘERB AN
09:

00

 

TICJIPAB13

Lb. românăMILOIU FilosofieSTICL ARU MuzicăANDRO NE FilosofieSTICL ARU
10:

00

IstorieROMAN DAȘ  

ReligieCAUTIȘ

Lb.

latinăCERCEL

Lb.      englezăCIUGUD EAN Lb. românăMILOIU
11:

00

IstorieROMAN DAȘ GeografieȘERB AN IstorieROMAN DAȘ Lb. românăMILOIU Lb.      englezăCIUGUD EAN
12:

00

Lb. românăMILOIU Lb.      englezăCIUGUD EAN Lb.      englezăCIUGUD EAN Lb. francezăSTUPU ȘtiințeNASTAS A
13:

00

 

Ed. fizicăSAVA

 

Lb. francezăSTUPU Lb. francezăSTUPU DirigențieCAUT IȘ
14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  12B
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:0

0

IstorieROMAN DAȘ Lb.    francezăPAIZ AN Lb. românăCOSMA GeografieDRAGO MIR GeografieDRAGO MIR
09:0

0

DirigențieLUN GU Cumunicare și businessBOG HIU IstorieROMAN DAȘ IstorieROMAND AȘ Lb. francezăPAIZAN
10:0

0

Lb. românăCOSMA Lb.

latinăCERCE L

Lb.     francezăPAIZA N Lb. englezăOLARU  

ȘtiințeNASTASA

11:0

0

Lb. englezăOLARU ReligieCAUT IȘ PsihologieLUN GU MuzicăANDRON E  

ReligieCAUTIȘ

12:0

0

 

TICPIȘTEA

Lb.    englezăOLAR U Lb. englezăOLARU Lb. românăCOSMA Lb. românăCOSMA
13:0

0

PsihologieLUN GU Lb.    românăCOSM A Literatură universalăMUT OIU  

Ed. fizicăSAVA

 

14:0

0

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  12C
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:0

0

Lb. românăMUTOIU IstorieȘTIRBĂ Ț Lb.      englezăCIUGUD EAN Lb.     românăMUTOI U Lb.      englezăCIUGUD EAN
09:0

0

Lb.      englezăCIUGUD EAN  

 

MatematicăTU DOR

Lb.      englezăCIUGUD EAN FizicăTUTUNE A Lb. românăMUTOIU
10:0

0

MatematicăTUD OR  

FizicăTUTUNEA

MatematicăTU DOR MatematicăTUDO R
11:0

0

 

ReligieCAUTIȘ

FilosofieZAMF IR MatematicăTUD OR DirigențieMUT OIU  

FizicăTUTUNEA

12:0

0

 

 

InformaticăIFRI M S.B13

Lb.     francezăFORNI CA  

 

InformaticăIFRI M S.B13

 

ChimieGHIUȘ

Lb.      francezăFORNIC A
13:0

0

BiologieMOCA NU Ed.

fizicăIFRIM L.

GeografieDRAG OMIR
14:0

0

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  12D
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

BiologieMOCA NU FizicăDOBROT Ă Lb.      francezăAGACH I  

IstorieȘTIRBĂȚ

FizicăDOBROT Ă
09:

00

MatematicăMOL DOVEANU Lb.      francezăAGACH I  

ReligieCAUTIȘ

Lb.      englezăCIUGUD EAN DirigențieDOBR OTĂ
10:

00

FizicăDOBROT Ă MatematicăMOL DOVEANU FizicăDOBROT Ă MatematicăMOL DOVEANU MatematicăMOL DOVEANU
11:

00

InformaticăPAN FILB17 Lb. românăCOSMA Lb.      englezăCIUGUD EAN  

 

InformaticăPAN FIL

InformaticăPAN FILB17
12:

00

Lb. românăCOSMA FilosofieZAMFI R MatematicăMOL DOVEANU ChimieOLARU L.
13:

00

Lb.      englezăCIUGUD EAN Lb.      englezăCIUGUD EAN GeografieDRAG OMIR Lb. românăCOSMA Ed. fizicăIFRIM L.
14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  12E
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:0

0

MatematicăBOR OS Lb. englezăDRUG MatematicăBO ROS MatematicăBOR OS DirigențieDRU G
09:0

0

InformaticăPIȘT EA  

FilosofieZAMFIR

Lb.     românăBOGHI U Lb.      francezăFORNIC AB7 GeografieȘER BAN
10:0

0

 

FizicăSANDU

 

FizicăSANDU

ReligieCAUTI Ș Lb. românăBOGHIU MatematicăBO ROS
11:0

0

Lb. românăBOGHIU BiologieSECELE ANU Lb. englezăDRUG  

FizicăSANDU

 

ChimieGHIUȘ

12:0

0

 

IstorieȘTIRBĂȚ

MatematicăBOR OS  

FizicăSANDU

 

 

InformaticăPIȘT EA

Lb.     românăBOGHI U
13:0

0

Lb.      francezăFORNIC AB7 InformaticăPIȘTE A Ed.

fizicăIFRIM L.

 

14:0

0

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  12F
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

MatematicăMOL DOVEANU MatematicăMOL DOVEANU Lb. românăNEGOIȚĂ ChimieGHI UȘ  

TICPIȘTEA

09:

00

 

FizicăDOBROTĂ

Ed. fizicăIFRIM L. MatematicăMOL DOVEANU Lb. românăNE GOIȚĂ Lb. românăNEGOIȚĂ
10:

00

 

ChimieGHIUȘ

 

FilosofieZAMFIR

 

ChimieGHIUȘ

Lb.  englezăARI TON Lb. francezăPAIZAN
11:

00

BiologieRAFAIL Ă Lb. englezăARITON  

FizicăDOBROTĂ

ReligieCA UTIȘ  

FizicăDOBROTĂ

12:

00

Lb. francezăPAIZAN  

DirigențieGHIUȘ

Lb. englezăARITON BiologieRA FAILĂ MatematicăMOL DOVEANU
13:

00

Lb. românăNEGOIȚĂ GeografieȘERBA N  

IstorieCIOCHINĂ

 

Lb. englezăARITON
14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31

 

 

 

 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”
  12G
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
08:

00

Lb. românăCOSMA MatematicăBORO S  

Lb. englezăDRUG

Lb. românăCOSMA  

TICJIPAB13

09:

00

Lb. românăCOSMA DirigențieBÎRGĂ OANU Lb. românăCOSMA BiologieMOCA NU Lb. englezăDRUG
10:

00

FizicăTUTUNE A  

FizicăTUTUNEA

MatematicăBORO S Lb.     francezăPAIZA N FizicăTUTUN EA
11:

00

ChimieBÎRGĂO ANU  

Lb. englezăDRUG

GeografieDRAG OMIR IstorieCIOCHIN Ă MatematicăBO ROS
12:

00

Ed. fizicăIFRIM L. BiologieMOCAN U Lb. francezăPAIZAN MatematicăBOR OS Analiză

matematicăILI E

 

13:

00

 

ReligieCAUTIȘ

 

FilosofieZAMFIR

Comunicarea în rețele de socializareFORNI CAB7  

ChimieBÎRGĂO ANU

 

14:

00

 

 

 

 

 

  Orar generat cu FET 5.37.2 la 20.09.2018 22:31