full screen background image

BUGET 2021 și RAPORT DE EXECUȚIE BUGETARĂ la 31 decembrie 2021

Buget 2021

Buget individual initial aprobat UAT Buget Local