Laboratoare

LABORATORUL DE CHIMIE

     Aflată la graniţa cu magia, chimia este acea parte fundamentală a ştiinţelor vieţii, eminamente bazată pe experiment, căreia îi datorăm atât de multe, fiecare dintre noi, în cele mai multe cazuri fără a fi pe deplin conştienţi de aceasta.
Laboratorul Colegiului Naţional „Dimitrie Cantemir” oferă o ambianţă deosebit de plăcută tuturor celor care îndrăgesc chimia, iar ea îşi dezvăluie frumuseţile numai celor cu mintea deschisă şi vie. Beneficiind de munca şi dăruirea unor profesori cu înaltă calificare, cu gradul didactic I şi cu multă experienţă, laboratorul se poate lăuda şi cu dotarea de calitate, realizată atât din fonduri guvernamentale cât şi proprii.
Astfel, balanţele şi pH-metrele digitale, computerul desktop, laptopul şi proiectorul video sunt doar câteva din înzestrările recente, alături de substanţele, ustensilele şi mobilierul care permit realizarea fără riscuri a practic oricărei teme experimentale prevăzute de programa şcolară.
De-a lungul anilor, prin laboratorul de chimie al Colegiului au trecut nenumăraţi olimpici naţionali, laureaţi ai altor concursuri de specialitate, foşti elevi care sunt acum specialişti de mare valoare (cercetători, medici, farmacişti) în ţară sau pe alte meleaguri

LABORATORUL DE FIZICĂ

      Fizica este una dintre ştiinţele cele mai importante si complexe, cu un profund efect asupra întregii dezvoltări ştiinţifice. Ea descrie o multitudine de fenomene din lumea înconjurătoare, de la nivelul macrocosmic, până la cel microcosmic, iar teoria relativităţii, avansată de Albert Einstein, a deschis noi direcţii de cercetare. Fizicienii demonstrează că aceste fenomene sunt guvernate de legi precise.
Studiul fizicii în liceu urmăreşte dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi interpreta fenomenele naturale, prin prisma sistemelor de legi şi principii specifice domeniilor fizicii, în corelaţie cu celelalte ştiinţe ale naturii. Insă, “cel ce doreşte să se bucure de adevărurile aflate la baza fenomenelor trebuie să ştie cum să se dăruiască experimentului” (Roger Bacon).
Colegiul dispune de un laborator de fizică modern, care creează o ambianţă dedicată studiului şi cercetării, asigurând realizarea practică, fără riscuri, a experimentelor prevăzute în programa şcolară. Acesta este dotat cu televizor, calculator, laptop şi video-proiector, care permit utilizarea unui soft educaţional diversificat. Aparatura experimentală de ultimă oră, în mai multe exemplare, oferă posibilitatea efectuării lucrărilor cu mai multe grupe de elevi, concomitent.
Ca o dovadă a muncii asidue şi a colaborării profesor – elev, stau numeroasele premii obţinute de-a lungul anilor la concursurile şi olimpiadele judeţene, naţionale şi internaţionale de fizică, precum şi recunoaşterea de care se bucură colectivul Catedrei de fizică a Colegiului Naţional “D. Cantemir” printre celelalte instituţii de învăţământ preuniversitar şi chiar de nivel universitar.

INFORMATICA

      Neavând teamă de calculatoare, ci de lipsa acestora, cantemirenii sunt, din fericire, feriţi de această fobie. Liceul le pune la dispoziţie patru laboratoare, suficiente pentru desfăşurarea orelor de informatică şi de TIC. Cei care au transformat teama în pasiune se aventurează mai departe, participând la cursurile de CISCO şi ECDL în aceleaşi laboratoare.
Numit deseori hibrid între carte şi televiziune, computerul deţine informaţii dintre cele mai variate, astfel încât elevii Cantemirului se bucură de lecţii utile la majoritatea materiilor în laboratorul AEL.
Prestigiul şcolii noastre în ceea ce priveşte olimpiadele de informatică şi TIC, se datorează pregătirii îndelungate a elevilor şi a profesorilor în laboratoarele existente. De asemenea, concursurile online se desfaşoară cu exclusivitate în cele patru laboratoare, în care calculatoarele dispun de Internet.
Pe lângă întrebuinţările precizate mai sus, calculatoarele aflate permanent la dispoziţia elevilor reprezintă surse inepuizabile de informaţii, lărgind orizonturile tinerilor aflaţi la început de drum.

 

LABORATORUL DE BIOLOGIE

Biologia este ştiinţa care îi ajută pe elevi să înţeleagă terminologia, conceptele şi principiile specifice, să-şi dezvolte capacitatea de explorare, de comunicare, să-şi consolideze atitudini şi deprinderi corecte faţă de propia persoană şi mediu.

În laboratorul de biologie, sub îndrumarea profesorului, elevii explorează lumea vie şi legile ei, observă obiectele şi fenomenele sau sunt puşi în situaţia de a le provoca şi experimenta  pentru o cunoaştere nemijlocită a acestora. Observaţiile microscopice sunt atrăgătoare pentru  elevii de toate vârstele, iar mijloacele audio-vizuale permit conectarea permanentă la noile informaţii.

Biologia, împreună cu celelalte discipline, oferă răspunsuri, generează noi întrebări, susţine decizii, prefigurează cariere. Paşii timizi ai elevilor de azi devin paşii siguri ai medicilor, farmaciştilor, profesorilor, kinetoterapeuţilor… oamenilor mari de mâine.