Erasmus+

Future career? Touch IT!

PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL

ERASMUS+  KA1 – LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS

2016 – 2018

Trăim într-o societate aflată într-o continuă schimbare, necesitatea adaptării permamente la nou fiind o condiție esențială a omului modern. Transformările care au loc în societate, dezvoltarea și răspândirea informaticii, pătrunderea rapidă în toate domeniile vieții a celor mai noi realizări în domeniul hardware-ului și software-ului impun o diversificare a pregătirii elevilor în acest domeniu. Ramura IT este una dintre cele mai dinamice. Este un domeniu interesant, ales pentru multiplele perspective și avantaje cum ar fi asigurarea unui loc de muncă bine platit, specialitățile din acest domeniu fiind in topul celor mai căutate pe piața muncii.

Proiectul „Future career? Touch IT!” presupune mobilitatea la Portsmouth, în Marea Britanie, a două fluxuri de câte 10 elevi de clasa a XI-a de la profilul matematică-informatică cu engleză intensiv de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești. Începând cu data de 22 iulie  2017, respectiv 2018, pentru o perioadă de 21 de zile, cei 10 elevi selectați, vor învăța să realizeze aplicații pentru sistemul de operare Android participând la cursuri și activități practice în zilele lucrătoare, sub îndrumarea unui tutore, profesor universitar la Universitatea Portsmouth. În toată această perioadă ei care vor trebui să completeze, zilnic, un jurnal de activitate, iar la final, un raport individual. De asemenea, în ultima  zi în Portsmouth aplicația realizată va fi evaluată de către o comisie de la Universitate și vor primi certificate conform cu standardele europene.

Proiectul „Future career? Touch IT!” este un parteneriat cu organizația Training Vision din Portsmouth, organizație cu experiență în domeniul proiectelor  europene  de  formare  profesională  și  de  parteneriat,  angajată  în  dezvoltarea  culturii  mobilității  prin  promovarea  dialogului intercultural, a creativității și capacității de inserție profesională prin plasamente de lucru de calitate și programe culturale organizate în Portsmouth.

În acest context, proiectul „Future career? Touch IT!” își propune să atingă următoarele obiective:

   îmbunătățirea competentelor profesionale specifice unui specialist cu calificare medie în domeniul IT, în vederea tranziției de la școală la viața activă și o integrare profesională cât mai bună pe piața muncii. Elevii participanți vor dobândi cunoștințele și competențele necesare realizării unei aplicații în sistemul de operare Android;

– formarea și dezvoltarea deprinderilor de  muncă în echipă;

– formarea unei conduite și a unei moralități profesionale ce impune respectarea strictă a eticii profesionale ca o necesitate impusă de respectarea legii copyright-ului;

– crearea de contacte cu firme IT din țările europene;

– dezvoltarea adaptabilității, creativității, spiritului inovativ și a gândirii critice prin contactul cu un nou mediu social, cultural, lingvistic și profesional real.

Deoarece elevii participanți la mobilitatea din Marea Britanie studiază informatică și limba engleză în regim intensiv, ne propunem ca participarea la acest stagiu sa îi ajute să realizeze avantajul cunoașterii acestei limbi străine la un nivel avansat, ceea ce le facilitează accesul la mai multe surse informaționale. Ne propunem ca elevii să aprofundeze cunoștințele de limba engleză generală, dar și de specialitate, respectiv cele specifice domeniului IT, pentru că astfel cresc șansele acestora de angajare după finalizarea studiilor.

În clasa a XII-a, elevii participanți la stagiul de practică vor avea posibilitatea să-și dovedească abilitățile dobândite în cadrul unui simpozion de diseminare, ”Click pe informație”, iar la finalul anului școlar vor realiza un soft pentru obținerea certificatului de atestare a competențelor profesionale în aplicația studiată.

Echipa de implementare a proiectului este formată din prof. Daniela-Geanina Piștea, prof. Gabriela Felicia Filip, prof. Cristina-Elena Enache, prof. Aliana-Maria Ifrim, iar echipa de selecție a participanților din prof. Roxana Ciugudean, prof. Crina-Adina Drug, prof. Otilia Panfil, prof. Diana Tanga și prof. Daniela Lungu.